SELLTECH

Na życzenie klienta dostarczamy nowe suwnice, żurawie i wciągniki o parametrach dostosowanych do warunków pracy w miejscu zainstalowania.

Do zasilania układów napędowych suwnic i żurawi wykorzystujemy szynoprzewody francuskiej firmy FELS oraz FADA charakteryzujące się niezawodnością działania, łatwym i szybkim montażem oraz stosunkowo niską ceną lub przewody płaskie podwieszone do przejezdnych wózków kablowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oferujemy serwis, obsługę konserwatorską i prowadzenie dziennika konserwacji urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Układy napędowe modernizujemy w oparciu o wykonaną przez nasze biuro projektowe dokumentację techniczną uzgodnioną w UDT oraz wykonane na naszym warsztacie montażowym szafy sterownicze. Proponujemy również dostawę wciągników linowych łańcuchowych żurawi stacjonarnych oraz suwnic.

SUWNICE

REMONTY I SERWIS

BIURO PROJEKTOWE

KONSERWACJE

STEROWANIE RADIOWE

REALIZACJE

Poniżej znajdują się nasze wybrane ostatnie realizacje.