SERWIS

Oferujemy serwis suwnic, obsługę konserwatorską

i prowadzenie dziennika konserwacji UDT.

Nasza firma jest doświadczonym zespołem technicznym posiadającym wieloletnie doświadczenie i uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania wszelkich prac przy urządzeniach transportu bliskiego. Nasza firma przeprowadza remonty i modernizacje suwnic z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych zdecydowanie poprawiających parametry techniczne i komfort pracy obsługujących urządzenia np. zwiększenie udźwigu istniejących suwnic, sterowanie radiowe suwnic.

Skontaktuj się z nami

Układy napędowe modernizujemy w oparciu o wykonaną przez nasze biuro projektowe dokumentację techniczną uzgodnioną w UDT oraz wykonane na naszym warsztacie montażowym szafy sterownicze.